Leren met,

van, voor en

door elkaar

Maak

kennis met

onze school

Documenten en vragen

Schoolgids

School Ondersteuningsprofiel (SOP)

voorkant SOP

 

Veelgestelde vragen

 

Wanneer zijn de schoolvakanties en de studiedagen?

Het  actuele vakantierooster én de studiedagen staan in onze schoolgids onder punt 9.7. 

Hoe verloopt de ochtendpauze?

De ochtendpauze begint om 10.15 uur. Voordat de ochtendpauze begint, krijgen de kinderen de gelegenheid om wat te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat u dit aan uw kind meegeeft. Wij verzoeken u aan een gezond hapje of drankje te denken.  De leerkracht van uw kind zal u aanwijzen waar u het eten en drinken kunt neerzetten.

Hoe verloopt de lunchpauze?

Van 12.00 uur tot 12.15 uur wordt er onder begeleiding van de leerkracht in de groep gegeten. Daarna is er pauze tot 12.30 uur. Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Een uitzondering geldt voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden. Zij eten pas op school vanaf het moment dat zij hele dagen naar school gaan.Na het eten maken de kinderen hun eigen tafel schoon. Na het eten (12.15 uur) is er tijdens het buitenspelen pleinwacht.

Kan ik mijn kinderen tanden laten poetsen op school?

Na het eten kan er op school, op eigen verantwoording, tanden worden gepoetst. De kinderen dienen zelf een tandenborstel en tandpasta van huis mee te nemen.

Wat mag ik mijn kind meegeven aan eten en drinken?

Wij verzoeken u om een verantwoorde maaltijd mee te geven: brood, drinken en eventueel fruit. Denkt u ook aan een hapje en een drankje voor de ochtendpauze. Het van thuis meegekregen eten in de broodtrommel wordt zoveel als mogelijk opgegeten. Eten wordt in de regel niet onderling geruild. Snoep, gebak, chocolade, cake e.d. en koolzuurhoudende dranken behoren niet tot de maaltijd.

Is er een traktatiebeleid voor verjaardagen?

Kinderen die jarig zijn, gaan langs alle die dag aanwezige meesters en juffen. Van de groepsleerkracht heeft de jarige een kaart gekregen. Bij elke meester en juf mag er een sticker worden uitgezocht, die op de kaart wordt geplakt. Voor de leerkrachten behoeft geen speciale traktatie te worden gekocht. Kinderen trakteren de kinderen in hun eigen klas. Ook voor de traktaties geldt, dat we ze graag zo gezond mogelijk zien.

Mijn kind is ziek, hoe en waar moet ik dit melden?

Kan u kind wegens ziekte of doktersbezoek niet naar school komen? Laat het ons dan vooral weten om misverstanden te voorkomen. Als wij geen bericht ontvangen nemen we contact op met de ouders om te vragen waarom het kind niet aanwezig is. Wij vragen u als ouder nadrukkelijk uw kind zelf ziek te melden. Het liefst voor 8.30 uur. Mondeling ziek melden bij de leerkracht kan natuurlijk ook. Indien de leerkracht rond 9.00 uur nog niets vernomen heeft over het afwezige kind wordt,zoeken wij contact met de ouders.

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?

Tweemaal per jaar is er een moment waarop u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Mocht er aanleiding zijn om elkaar vaker te spreken, dan is dat altijd mogelijk. Zowel van de kant van school als vanuit uw kant.

Ik wil de leerkracht iets belangrijks vertellen of vragen over mijn kind, hoe doe ik dat?

We stellen een goed contact met u op prijs en we beantwoorden uw vragen graag. De leerkrachten zijn echter onder schooltijd - behalve in uitzonderingsgevallen - niet te bereiken. Heeft u vragen of wilt u een leerkracht spreken? Belt u dan buiten schooltijd of in de pauze. Voor en na schooltijd zijn korte gesprekken vanzelfsprekend  mogelijk. Wilt u langer met de leerkracht praten, dan kunt u beter eerst een afspraak maken. Hebt u vragen of opmerkingen over uw kind? Dan is de leerkracht van de betreffende groep de eerst aangewezene om aan te spreken. Aarzelt u niet om te komen als u ergens mee loopt.

Hoe word ik op de hoogte gehouden over mijn kind op school?

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een rapport mee naar huis. Bij dit rapport treft u de vaardigheidsscores van de Cito-toetsen aan.  Deze geven u een beeld van de vorderingen die uw kind in de afgelopen periode heeft gemaakt. Ook geven de scores weer hoe uw kind scoort in vergelijking met de gemiddelde scores die hiervoor zijn opgesteld. Zo krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw kind en kunt u zien of zijn ontwikkeling in lijn is met wat gemiddeld wordt verwacht. 

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 wordt een rapportagekaart gemaakt. Deze ligt ter inzage op school. De kinderen uit groep 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport mee, die de rapportagekaart vervangt.

Als ouder kunt u altijd een gesprek aanvragen om te praten over de ontwikkeling van uw kind(eren). Bij het rapport krijgt u een contactformulier waarmee u zo'n gesprek kunt aanvragen. Het al dan niet voeren van deze gesprekken is een beslissing van u als ouder. Als school raden wij u dringend aan minimaal twee keer per jaar een gesprek met ons te voeren over de ontwikkeling van uw kind. Zo kunnen wij samen vaststellen wat het beste is voor uw kind.

Omstreeks begin november worden de ouders van leerlingen uit groep 3 en de ouders van de zorgleerlingen uit de overige groepen uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van hun kind.

Hoe kan ik de school als ouder helpen?

De OR zoekt altijd hulp van ouders voor allerlei activiteiten. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen in ‘De Helpende Handen’ waarin staat beschreven om welke activiteiten het zoal gaat.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.