Leren met,

van, voor en

door elkaar

Maak

kennis met

onze school

MR

Medezeggenschapsraad

De naam zegt het eigenlijk al. In dit orgaan is de medezeggenschap van ouders en personeel geregeld ten aanzien van het beleid binnen onze school. De directeur van de school is adviserend lid van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door 2 ouders en 2 teamleden. 

Contact:
Voorzitter: Niec Scholten
Telefoon: 06-21230802
Lid: Marloes van Schoonhoven

Vanuit het personeel hebben neemt dit schooljaar niemand zitting in de MR. De directeur van de school is adviserend lid.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Zie voor data de jaarkalender.

Voor meer informatie over de MR kunt u terecht in onze schoolgids.
 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.