Kleinschalige dorpsschool

waar je mag zijn

wie je bent

Maak

kennis met

onze school

Pedagogisch tact

Vorig schooljaar namen wij deel aan de teamscholing 'Pedagogische Tact', begeleidt door Martijn Galjé van het NIVOZ. Het doel daarvan is om het pedagogisch klimaat in de Zuukerschool te versterken. De teamscholing  deden wij samen met het team van de Bongerd. 

Wat houdt 'Pedagogische Tact' in?

‘Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling'.
Hier ligt een hoog ontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid – in dit geval een pedagogische relatie tussen leraar en leerling – aan ten grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het onderwijsresultaat van de leerling.

PT of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid.  Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.

Van meet af aan is de vraag aan de orde  ‘Welke leraar wil ik zijn en wat heb ik daarvoor nodig?’ In veel gevallen wordt dit begeleid door een zelfgekozen pedagogische belofte waarin men zichzelf voorneemt voortaan consequent iets te doen of niet te doen (met vaak grote gevolgen).

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.