Kleinschalige dorpsschool

waar je mag zijn

wie je bent

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

Visie

We waarborgen de individuele ontwikkeling van de kinderen door :

 • een passend onderwijsprogramma te bieden en door de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend te volgen;
 • een veilige school te zijn, waarin elk kind en medewerker zichzelf mag en kan zijn;
 • leerlingen, leerkrachten en ouders een inspirerende omgeving te bieden, waarin openheid zeer op prijs wordt gesteld;
 • maatschappelijke waarden zeer belangrijk te vinden en deze actief uit te dragen.


Binnen onze  adaptief en passend onderwijs vinden we de volgende competenties bij leerlingen van groot belang: 

Autonomie:

 • ik kan zelf een activiteit in relatie tot de gekregen opdrachten
 • ik kan zelf aan het werk en indien nodig om hulp vragen
 • ik kan, als ik klaar ben met een opdracht, zelf iets anders kiezen, wederom in relatie tot de gekregen opdrachten

Relatie:

 • ik kan afspraken met anderen (leerlingen, leerkrachten) maken
 • ik krijg veel kansen voor zeer verschillende contacten
 • ik heb veel contact met de leerkracht

Competentie:

 • wat kan ik al veel zelf
 • ik denk dat ik dat wel kan
 • ik kan met veel verschillende kinderen spelen

Missie

De Zuukerschool is een openbare, kleinschalig familieschool in het Buurtschap Zuuk die kinderen de ruimte biedt om te leren en om te zijn wie ze zijn.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.